Schilderwerk

Wij hechten er grote waarde aan om samen met�u als opdrachtgever tot een plan van aanpak te komen.

Middels de offerte trachten wij duidelijk aan te geven wat de werkzaamheden inhouden en desgewenst word de offerte in een gesprek met u toegelicht.

Bij het opnemen van het werk word goed gekeken naar de kwaliteit van het houtwerk, het zinkwerk van de goten�en andere zaken die betrekking hebben op het schilderwerk.

Om zo lang mogelijk plezier te hebben van het schilderswerk voeren wij desgewenst een jaarlijkse controle uit en wordt zonodig in overleg met u schilderwerk uitgevoerd.

Op deze manier profiteert u optimaal van uw investering!